Home » Formelsamling » A » Avkastningsverdi med vekst

Avkastningsverdi med vekst

Avkastningsverdi med vekst

Nærmere forklart. Sammenligner en resultatet fra flere perioder vil en kunne fastslå eventuell vekst i resultatutviklingen for bedriften.

Det kan være seg at en ønsker en avkastning på 12 % på investert kapital i bedriften.

Formelen avkastningsverdi med vekst benyttes for å kalkulere seg frem til den prosentvise veksten i avkastning på investert kapital.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4