Home » Formelsamling » A » Avkastning rentebærende eiendeler

Avkastning rentebærende eiendeler

Nærmere forklart. Gjennomsnittlig rentebærende eiendler kan både være utlån og innskudd. For den siste må banken tilby en akseptable rente til sine innskytere, slik at de igjen kan benytte disse innskuddene til å finansiere utlån i markedet.

Kortisktige kreditter med høyere risiko enn normale boliglån kan på kort sikt medføre at banken har høyere renteinntekter. Men det er en viss risiko for at kortsiktige kreditter kan medføre urealiserte tap av renteinntekter, dersom flere av disse blir misligholdt i samme periode.