Home » Formelsamling » A » Avkastning på solvenskapitalen (forsikring)

Avkastning på solvenskapitalen (forsikring)

Nærmere forklart. Driftsresultat 1 = Resultat før avsetning til sikkerhetsreserver, administrativ avsetning og reassuranseavsetninger samt ekstraordinære poster, minoritetsinteresser og årsoppgjørsdisposisjoner.

Renter på ansvarlige lån bør legges til driftsresultatet igjen, da de inngår i solvenskapitalen.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4