Home » Formelsamling » A » Arbeidsstyrke (makro)

Arbeidsstyrke (makro)

Arbeidsstyrke (makro)

Nærmere forklart. Antall sysselsatte pluss antall arbeidsledige utgjør den samlede arbeidsstyrken i et land.

Selv de med begrenset arbeidsevne kan inkluderes i arbeidsstyrken til et land, så fremt en tilrettelegger for at disse kan bidra med et aktivt arbeid.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn 2. kvartal 2019 Absolutte tall Prosent1 1Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige Sysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsledige beregnes som andel av arbeidsstyrken i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken Begge kjønn 2 816 000 70,2 Menn 1 493 000 73,0 Kvinner 1 323 000 67,3 Sysselsatte Begge kjønn 2 719 000 67,8 Menn 1 436 000 70,2 Kvinner 1 283 000 65,2 Arbeidsledige Begge kjønn 97 000 3,4 Menn 56 000 3,8 Kvinner 40 000 3,1

Arbeidsstyrken (N) er i tabellen over 2 816 000, antall arbeidsledige (U) er 97 000, som utgjør 3,44 % av arbeidsstyrken.