Home » Formelsamling » A » Arbeidsproduktivitet (makro)

Arbeidsproduktivitet (makro)

Arbeidsproduktivitet (makro)

Nærmere forklart. Arbeidsproduktiviteten for et helt land brukes ofte for å sammenligne landets konkurransekraft med andre land, fortrinnsvis de som ligger nærmest geografisk.

Det er ikke sikkert at land som har tilgang til mye og billig arbeidskraft (slik som Kina og India) alltid er bedre på arbeidsproduktivitet.

Konkurransekraften beror like mye på den teknologien som arbeidsstyrken trenger for å kunne utføre sitt arbeid.