Home » Formelsamling » A » Antall arbeidsledige

Antall arbeidsledige

Arbeidsledige (makro)

Brukes for å regne ut det fysiske antallet av arbeidsledige i økonomien.

Nærmere forklart. Legg merke til at tallet alltid vil være beheftet med en viss usikkerhet, da statistikken også kan inneholde mennesker som er i en mellomfase mellom arbeid og arbeidsledighet (sykdom, permisjon, arbeidsavklaring, studier mv.)

Beregningen vil heller ikke kunne ta med alle som er gjestearbeidere eller arbeidsinn- og/ eller arbeidsutvandrere.

Formelen kan best benyttes ved å kryssjekken den mot SSB sin kommunefaktaoversikt.