Home » Formelsamling » A » Arbeidsintensitet

Arbeidsintensitet

Arbeidsintensitet

Viser hvor arbeidsintensiv en produksjon er, som f.eks. jorbærplukking.

Nærmere forklart. Desto mer arbeidsintensiv produksjonen er, desto dyrere blir sluttproduktet. Derfor er det viktig å se på sammensetningen av arbeidsintensiv og mekanisk (bruk av maskiner) produksjon.

En av de mer arbeidsintensive produksjonen er f.eks. plukking av jordbær, hvor denne må plukkes over et relativt kort tidsrom. Pr. dato finnes det relativt få eller ingen maskiner som kan erstatte menneskelige hender, samtidig som det er stoe jordbærfelt som skal plukkes samtidig.

En annen definisjon på arbeidsintensitet er også gitt av SSB.

Arbeidsintensitet er et mål på hvor mye man kombinerer arbeide med det å være uføretrygdet. Det regnes ut ved antall måneder som sysselsatt lønnstaker samtidig som man er uføretrygdet, delt på antall måneder som uføretrygdet. 0 gir ingen arbeidsintensitet, mindre enn 0,5 gir lav, 0,5 opp til 1 gir høy, og 1 gir full intensitet ved at man arbeider alle måneder som ufør.

Eksempel: Trines systue har påtatt seg å sy om bunader. Hun vet at det tar mellom seks og åtte timer å sy om en enkel bunad. Hun ønsker ikke å arbeide lørdag/ søndager. Hvor mange bunader kan hun sy i løpet av april måned?

Trine arbeider selv og ut fra oppgaveteksten kan hun kun sy om en bunad per dag. Da blir formelen 1/22, siden det er 22 arbeidsdager i april måned (30 – 8).

Dette gir en arbeidsintensitet på 4,55%.

Jorbærbonden AS, har en årlig produksjon på en av sine gårder på 10 tonn jorbær. Dette må plukkes i løpet av en uke i begynnelsen av juni. I gjennom- snitt plukkes det 200 kilo om dagen per ansatt, men hvor mange ansatte trengs det for å fullføre plukkingen i løpet fem dager?

I dette eksemplet vil det måtte plukkes 2 tonn jorbær per dag, for å kunne fullføre jobben i løpet av en arbeidsuke (fem dager). Når hver arbeidstaker i snitt plukker 200 kilo om dagen, tilsvarer dette 10 personer.

Dette gir en arbeidsintensitet på 0,10%.

Problemet er om en skal regne 50 arbeidtakere (siden alle ti må jobbe fem dager for å plukke hele jordet), eller om en bare skal regne med de ti som blir engasjert til å oppfylle kvoten.

Bruker en 50 arbeidtakere, blir arbeidsintensiteten lik 0,50%

Argumentet er at desto større produksjonen er, desto lavere blir arbeidsintensiteten.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4