Home » Formelsamling » A » Annuitetsfaktor

Annuitetsfaktor

Annuitetsfaktor

Annuitetsfaktor er en størrelse innenfor økonomi som angir summen av rente og avskrivning per år, det vil si årlig ytelse for å avdra og forrente et annuitetslån.

Nærmere forklart. Termin Beløp Rente Avdrag 1 1 887 417 1 470 2 1 887 411 1 477 3 1 887 404 1 483 4 1 887 398 1 489 5 1 887 392 1 495 6 1 887 386 1501

Annuitetsfaktoren skal gi svar på hvor mye rente og avdrag en må betale for å kunne tilbakebetale et lån innenfor en viss tid, hvor n er antall år som lånet skal tilbakebetales over.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4