Home » Formelsamling » A » Anleggskoeffisient

Anleggskoeffisient

Anleggskoeffisient

Viser hvor mye av totalkapitalen til bedriften som er bundet opp i anleggsmidler.

Nærmere forklart. Et viktig begrep, ettersom anleggsmidler vil ha større årlig avskrivning enn fast eiendom. Samtidig vil slitasjen på rene anleggsmidler kunne påføre selskapet større driftskostnader enn hva som er forventet.

I Telenor sin årsrapport for 2018 er totalkapitalen angitt med kroner 191 272 millioner kroner (sum egenkapital og gjeld).

Sum anleggsmidler er angitt med kroner 147 008 millioner.

Ut fra dette vil anleggskoeffisienten til Telenor for 2018 bli;

147 008 / 192 272 = 0,76

som tilsier at 76 % av totaltkapitalen til selskapet er bundet opp i anleggsmidler.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4