Home » Formelsamling » A » Anleggsdekningen

Anleggsdekningen

Anleggsdekningen

Anleggsdekningen viser en bedrifts økonomiske evne til å reinvestere i nye anleggsmidler. En positiv anleggsdekning oppstår når verdien er høyere enn 1, og motsatt når verdien av formelen er lavere enn 1.

Nærmere forklart I årsrapporten til Telenor for 2018 er det i balansen notert at selskapet hadde 147 008 millioner i sum anleggsmidler, mens de hadde 69 361 millioner i sum langsiktig gjeld og 54 455 millioner i sum egenkapital.

Ved å benytte formelen ovenfor skulle dette tilsi at Telenor i 2018 hadde en anleggsdekning på;

69 361 + 54 455 / 147 008 = 0,84

Ut fra dette kan vi konkludere med at Telenor i 2018 ikke hadde en positiv anleggsdekning, men den var heller ikke avskrekkende dårlig.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4