Home » Formelsamling » A » Anleggets effektivitetsgrad

Anleggets effektivitetsgrad

Anleggets effektivitetsgrad

Nærmere forklart. Gir en indikasjon på hvor effektiv anleggsmidlene er til å bidra til en positiv årsomsetning.

Gamle anleggsmidler trenger naturligvis mer service og vil derfor være mindre effektive enn nye anleggsmidler.

Som eksempel på anlegget effektivitetsgrad kan en se for seg en drosjeeier. Han investerer i en bil til 750 000 kroner og skal kjøre bilen selv i åtte timer om dagen. Søndager har han fri.

Når han kjører har han beregnet at i gjennomsnitt vil han kunne rekke 4 turer per time, med en gjennomsnittlig omsetning på kroner 150 per tur.

Regnestykket blir da som følger:

Kjøretid per dag 8 timer Turer per dag 32 Omsetning per tur 150 kroner Arbeidsdager per år 365 – 52 = 313 Omsetning per år (32 x 150) x 313 = 1 502 400 Anleggets effektivitetsgrad 1 502 400 / 750 000 = 2,0

Bilen generer dobbelt så mye effektivitet som investeringskostnadene tilsier i eksemplet over. Og det er nettoppd dette formelen ovenfor benyttes til. Å regne ut hvor effektiv anleggsmidlene en bedrift råder over er til å generer positiv omsetning for bedriften. Alle verdier over 1 tilsir at anleggsmidlene bidrar positivt til bedriften, mens verdier under 1 viser at det er ledig kapasitet.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4