Home » Formelsamling » A » Amortisasjonsformel

Amortisasjonsformel

Amortisasjonsformel

Nærmere forklart. Nåverdi av en etterskuddsannuitet a i n år = a * amortisasjonsfaktor.

Nåverdi av en etterskuddsanuitet brukes for å regne ut hva en må betale i dag for å kunne få et bestemt beløp utbetalt hvert år i n antall år fremover.

Dette er forklart i denne videoen hvor det skal utbetales kroner 100 000 hvert år i 10 år fremover, med en fastsatt rente på 7%. Spørsmålet blir da hvor mye som må betales inn for at regnesytkket skal gå opp. Svaret som gis i videoen er 702 358 kroner i nåverdi.

Det brukes andre begreper i formelen på videoen, men prinsippet er nøyaktig det samme for formelen som er angitt ovenfor.

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4