Home » Formelsamling » A » Alternativavkastning

Alternativavkastning

Nærmere forklart. Brukes for å beregne alternativ avkastning i forhold til den faktiske avkastningen en har på egne aksje-investeringer. Formlen kan gi deg viktig informasjon om den investeringsstrategien du har valgt, gir den beste avkastningen over tid, sammenlignet med en annen sammensetning av aksjer og obligasjoner.

Aksjonærmodellen innebærer at en personlig aksjonærs aksjeinntekter som er innenfor et skjermingsfradrag er fritatt fra skatteplikt som eierinntekt.

Skjermingsfradraget skal tilsvare den risikofrie alternativavkastningen ved å investere i obligasjoner. Dette betyr at kun ekstraavkastningen ved å investere i aksjer blir skattlagt som eierinntekt (for 2017: 29,76%). Aksjonærmodellen sikrer dermed at investeringer i aksjer i stor grad likestilles med plassering i sikre verdipapirer. Modellen var et ledd i skattereformen av 2006 og ble innført med virkning fra og med 1. januar 2006.

Referanse: Wikipedia