Home » Formelsamling » A » Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad

Nærmere forklart. Måler hvor effektiv produksjonen (på f.eks. et samlebånd) er i forhold tl budsjett.

Måling av aktivitetsgrad kan ikke sees på individuelt, men må vurderes i forhold til hva en måler, hvordan en måler det og til hvilket formål en måler det.

La oss si at standardtiden for å pakke fisk er dobbelt så lang som hva en har budsjettert med. Kan en da si at en har underbudsjettert, eller skal man konkludere med at arbeidsstyrken arbeider halvparten så raskt som en kunne forvente av dem.

Hva med maskiner. Er de optimalisert i forhold til den produksjonen en ønsker å oppnå?

Aktivitetsgrad er kun en måleenhet som skal frembringe et måltall, hvorpå en kan gjøre ytterligere analyser.

Eksempel:

Aktivitetsgrad

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4