Home » Formelsamling » A » Aksjers matematiske verdi

Aksjers matematiske verdi

Aksjers matematisk verdi

Nærmere forklart. For aksjer som ikke blir børsnotert, bruker likningsmyndighetene å ta utgangspunkt i selskapenes egenkapital ved anslag over disse aksjers formuesverdi.

Egenkapitalen kan defineres som summen av de samlede fonds (eksklusive skattefonds , men inklusive siste års overskudd). Påregnede, ikke iliknede skatter er tatt med i egenkapitalen.

Formålet med beregningen er å få en så lik verdisetting av ikke børsnoterte aksjer og børsnoterte aksjer som er matematisk forsvarlig å oppnå.

Eksempel:

Aksjers matematiske verdi

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4