Home » Formelsamling » A » Aksjekapitalens avkastning

Aksjekapitalens avkastning

Aksjekapitalens avkastning

Nærmere forklart. Netto overskudd er overskudd etter skatt og finnes i resultatregnskapet. Netto overskudd overføres egenkapitalen i balansen og kan enten brukes til å styrke selskapets evne til å finansiere senere investeringer og/eller brukes til å betale eierne avkastning.

Innbetalt aksjekapital er grunnkapitalen i selskapet. Den aksjekapitalen som ble innbetalt da selskapet ble stiftet.

Reserver kan være fond eller avsetninger som er gjort tidligere år, når selskapet gikk med overskudd. Disse er beholdt av selskapet i stedet for å gå til utbytte til selskapets eiere.

Fortjeneste ved utstedelse av nye aksjer, vil være kursgevinst. Det vil si at kjøpere av de nye aksjene betaler mer enn pålydende.

Det viktige med aksjekapitalens avkastning er at den er høyere enn den generelle markedsrenten. For hvofor skulle en ønske å plassere pengene i en bedrift, dersom en fikk større avkastning ved kun å ha dem på høyrentekonto i en bank?

I eksempelbedrift AS har de nettopp hatt et godt år, og netto overskudd etter skatt er på kr. 250 000. De har innbetalt kr. 30 000 i aksjekapital den dagen aksjeselskapet ble startet opp.

Aksjekapitalens avkastning

Lær om regnskap 4 Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4