Home » Formelsamling » A » Absolutt kjøpekraftsparitet

Absolutt kjøpekraftsparitet

Absolutt kjøpekraftsparitet

Hvis kjøpekraftsparitet (valutakurs) er lik 1, da er du indifferent til hvor du handler, for det er like dyrt hjemme som ute. I slike situasjoner har vi absolutt kjøpekraftsparitet.

Nærmere forklart. Under absolutt kjøpekraftsparitet skal valutakursen tilpasse seg slik at prisnivået blir det samme i alle land (holder dårlig empirisk).

Med relativ kjøpekraftsparitet vil endringer i valutakurs kompensere for inflasjonsforskjeller mellom land (holder bedre empirisk).

Så for å sammenligne kjøpekraften i utlandet kontra hjemlandet, kan det være like nyttig å benytte seg av kalkulasjon for realvalutakurs.

Realvalutakurs

Kjøpekraftsparitet, kkp, purchasing power parity, ppp, den verdi av en valutakurs som svarer til forholdet mellom to pengeenheters innenlandske kjøpekraft.

To valutaer er i paritet hvis man for det samme beløp kan kjøpe den samme mengde varer og tjenester i de to landene.

Beregninger av pariteten foretas som regel i forbindelse med endringer i de to prisnivåene over tid. Hvis valutabetalingene i utgangspunktet er i rimelig balanse, og prisnivået i land A stiger sterkere enn i land B, vil pariteten stige. Verdien av valutaen i land A vil da synke, mens valutaen i land B vil stige.

Referanse: Universitetet i Oslo m.fl.