Home » Finansleksikon » Y » Ytelsesesbasert pensjon

Ytelsesesbasert pensjon

En ytelsesbasert pensjon er en pensjonsavtale som garanterer en bestemt ytelse (beløp) ved pensjonsalder.