Home » Finansleksikon » Y » Ytelse

Ytelse

En ytelse kan enten være selve beløpet som en kunde har krav på i en forsikring. Begrepet brukes også om dekninger, for eksempel regnes ektefellepensjon og barnepensjon som ytelser dersom disse er knyttet til en pensjonsavtale.