Home » Finansleksikon » Y » Yield

Yield

Engelsk uttrykk for avkastning.

I forbindelse med leieinnteter på næringseiendom vil yield være

netto leieinntekter eiendommens verdi

Begrepet gjenspeiler altså investors total-avkastningskrav.