WTO

Verdens handelsorganisasjon ble etablert 1. januar 2005. WTO er et resultat av forhandlingsrunden som omtales som Uruguay-runden, hvor 123 land deltok. Per 11. januar 2007 har WTO 151 medlemmer. Norge er medlem av WTO. Per februar 2007 er medlemslandene med i Doha utviklingsrunde forhandlingene i WTO. Forhandlingsrunden startet i november 2001. Les mer på www.wto.org

Referanse: Regjeringen