WIPO

(World Intelectual Property Organisation) Verdens organisasjonen for immaterielle rettigheter ble etablert i 1967. Organisasjonens formål er å utvikle et balansert og tilgjengelig system for immaterielle rettigheter. Les mer på www.wipo.org. Se også TRIPS.

Referanse: Regjeringen