WCO

(World Customs Organisation). Verdens tollorganisasjon ble etablert i 1952. Organisasjonen har som formål å fremme effektivitet og forbedre tolladministrasjon. Organisasjonen har 171 medlemsland. Les mer på www.wcoomd.org.

Referanse: Regjeringen