Home » Finansleksikon » V » Volatilitet

Volatilitet

Graden av variasjon for enten et enkelt verdipapir eller en portefølje. Høy volatilitet betyr store svingninger.

Oslo Børs

Den norske børsen har en høy volatilitetsverdi, fordi den svinger kraftigere opp og ned enn det andre mer stabile markeder gjør. Svingningene på Oslo Børs skyldes ofte endringer i oljepris, dollarkurs og rentenivå hjemme og globalt og den generelle økonomiske utviklingen i verden.