Home » Finansleksikon » V » Vilkår

Vilkår

I forsikringssammenheng: Den ”varen” du får når du kjøper en forsikring. De beskriver hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.