Home » Finansleksikon » V » Vestre Slidre sparebanks historie

Vestre Slidre sparebanks historie

Vestre Slidre sparebanks historie

Vestre Slidre Sparebank ble opprettet 12. mai 1860. I 2010 kunne derfor banken feire 150 års jubileum. Bankbygget ble ombygget i 1986/1987 til dagens form. Sparebanken har vært medlem av Terra-gruppen siden oppstarten i 1997. Fra 2013 endret Terra-Gruppen navn til Eika. Sammen med de andre sparebankene i Valdres har vi fra 1998 eid Valdres Eiendomskontor AS på Fagernes. Siden 2008 har banken hatt filial på Fagernes. Banken hadde ikke banksjef før i 1975, da ble bokholderen Kristoffer Lerhol utnevnt til banksjef. Fra 1988 til 2013 var Ole Sigurd Skaran banksjef. Fra 2013 Peter Jankov.

Hjemmeside – slidrebanken.no