Home » Finansleksikon » V » Verdsette BNP

Verdsette BNP

Hvordan verdsettes de viktigste typene produksjon som inngår i bruttonasjonalproduktet?

Vanlige goder som omsettes på markedet verdsettes til markedspris. Offentlig produksjon som ikke omsettes til markedet, verdsettes til produksjonskostnadene. Konsum av egen bolig, som er en viktig del av produksjon for eget bruk, beregnes som det beløp man måtte betalt for å leie en tilsvarende bolig.