Home » Finansleksikon » V » VPO (Verdipapiroppgjøret)

VPO (Verdipapiroppgjøret)

Verdipapiroppgjøret består av to ledd. I Norges Bank behandles pengedelen (pengeoppgjøret) av verdipapiroppgjøret, mens VPS behandler verdipapirsiden. Oppgjøret er et oppgjør mellom meglere (både frittstående og bankeide), forvalterbanker og Norges Bank.