Home » Finansleksikon » V » Verdipapirlån

Verdipapirlån

Ved short-salg (mangelsalg) må selgeren låne verdipapiret for å kunne levere på oppgjørsdato. Gjennom utlån av verdipapirer kan langsiktige investorer (som pensjonsfond) få en ekstra avkastning ved å stille noen av sine papirer til disposisjon for låneordninger.