Home » Finansleksikon » V » Verdipapirkonto

Verdipapirkonto

En konto i en bank eller hos en fonds- og aksjemeglerforretning som føres for en investor. Viser vedkommendes beholdning av og kjøp og salg av slike aksjer og obligasjoner, som er registrert i Verdipapirsentralen.