Home » Finansleksikon » V » Verdipapir

Verdipapir

Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.