Home » Finansleksikon » V » Vekselduplikat

Vekselduplikat

En veksel utstedt i flere enslydende eksemplarer. Et vekselduplikat må være nummerert, f.eks. første (prima), andre (sekunda) osv.