Home » Finansleksikon » V » Veksel

Veksel

Et dokument som utstedes i forbindelse med en økonomisk forpliktelse. Dette skjer enten ved at utstederen selv forplikter seg til å betale et bestemt beløp (egenveksel) på en bestemt dato eller ved å oppfordre en annen til slik betaling (trukken veksel eller tratte). Veksler brukes bl.a. ved salg av varer på kreditt.