Home » Finansleksikon » V » Verdijustert egenkapital (VEK)

Verdijustert egenkapital (VEK)

Verdijustert egenkapital benyttes for å finne den virkelige gjeldsfaktoren i forhold til forventet omsetningsverdi for aktiva.

VErdijustert egenkapital