Home » Finansleksikon » V » Variasjonsbredde

Variasjonsbredde

Statistikk.

Differansen mellom høyeste og laveste verdi av variabler i en rekke.