Home » Finansleksikon » V » Varians

Varians

Statistisk mål på spredning i en sannsynlighetsfordeling. Uttrykker total risiko.