Home » Finansleksikon » V » Varederivat

Varederivat

Derivat med prisen på en vare (råolje, landbruksprodukter, etc.) som underliggende. I Norge handles derivater med elektrisk kraft og med skipsfraktrater som underliggende.