Home » Finansleksikon » V » Varebørs

Varebørs

Hovedoppgaver:

Sentrum for omsetning av verdensartikler. Foreta prisnoteringer på ovennevnte. Være opplysningskontor for næringslivet, med hensyn til priser, avsetningsforhold for en rekke varer internasjonalt.