Home » Finansleksikon » V » Varebalansen

Varebalansen

Et lands totale eksport og import i løpet av en periode, vangligvis et år. Men også uttrykk for differansen mellom eksport og import (overskudd/ underskudd).