Home » Finansleksikon » V » Vare og tjenestebalansen

Vare og tjenestebalansen

Omfatter varebalansen og tjenestebalansen, med andre ord et lands totale eksport og import og tjenester i løpet av en periode, vangligvis et år.