Home » Finansleksikon » V » Valutaterminforretning

Valutaterminforretning

Kjøp og salg av valuta til en på forhånd fastsatt kurs for levering på en fastsatt fremtidig dag.