Home » Finansleksikon » V » Valutareserver

Valutareserver

Norges Banks beholdninger av finansielle aktiva i utenlandsk valuta som skal kunne benyttes i gjennomføringen av pengepolitikken. Norges Bank forvalter i tillegg Statens pensjonsfond – Utland (tidligere Statens petroleumsfond) på vegne av Finansdepartementet.