Home » Finansleksikon » V » Valutapolitikk

Valutapolitikk

Myndighetenes tiltak/ valg knyttet til valutakurssystem og valutareguleringer.