Home » Finansleksikon » V » Valutaintervensjon

Valutaintervensjon

Monetære myndigheter kjøper og selger valuta (utenlandsk og egen) på valutamarkedet for å stabilisere valutakursen.