Home » Finansleksikon » V » Valutadepresiering

Valutadepresiering

Nedskrivning av en valutas verdi i forhold til andre valutaer, det vil si kursen på utenlandsk valuta blir hevet.