Home » Finansleksikon » V » Valutadekningsreserve

Valutadekningsreserve

I henhold til lov kan forretnings- og sparebanker bli pålagt å ha en valutadekningsreserve ved innskudd på separat foliokonto i Norges Bank.