Home » Finansleksikon » V » Valutabørs

Valutabørs

Oppgaver:

Foreta kursnoteringer for utenlandsk valuta. Være orienteringssentrum for disse.