Home » Finansleksikon » U » Utstedelse av sedler og mynt

Utstedelse av sedler og mynt

Norges Bank er gjennom sentralbankloven pålagt å utstede sedler og mynt, dvs. stå som skyldner for utstedte sedler og mynt. Dette innebærer å gi ut sedler og mynt i det omfang det er behov for, og påse at den utstedte seddel- og myntmengde i tilstrekkelig grad finnes i samfunnet.