Home » Finansleksikon » U » Utlånsrente

Utlånsrente

Den rente som lånetaker betaler til en kredittinstitusjon for lån.