Home » Finansleksikon » U » Utlån

Utlån

Lån som ytes av en kredittinstitusjon mot sikkerhet og renter.